ważne informacje

śmieci

Na terenie festiwalu jak i biwaku znajdować się będzie duża ilość kontenerów na śmieci. Prosimy o ich używanie, aby zapewnić wszystkim, w tym także sobie samemu, czystość.

Jeśli pobliski śmietnik jest pełny postaraj się wrzucić swoje śmieci do innego.