ważne informacje

pogotowie ratunkowe i pierwsza pomoc

Na terenie festiwalu znajdować się będzie punkt medyczny oznaczony czerwonym krzyżem oraz karetka pogotowia – patrz mapka.

Informacje dotyczące lokalizacji punktu medycznego można także uzyskać od obsługi technicznej, ochrony,  wolontariuszy bądź w biurze informacyjnym festiwalu.

Pierwszej pomocy będą udzielać także oznaczeni wolontariusze poruszający się po terenie festiwalu.

W razie wypadku poza zasięgiem obsługi medycznej festiwalu (np. w mieście, na dworcu etc.) prosimy dzwonić na numer 999, a z telefonów komórkowych na 112.