ważne informacje

parking

Cały teren kąpieliska Słupna będzie odcięty od ruchu samochodowego – patrz mapka.

Miejsca parkingowe będą przygotowane przez organizatorów – patrz mapka. Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za pojazdy pozostawione w miejscach parkingowych.
 
Na całym terenie Mysłowic rozstawione będą znaki wskazujące dojazd na teren festiwalu i parking. Prosimy o cierpliwość i stosowanie się do instrukcji służb kierujących ruchem.