ważne informacje

ograniczenia i zakazy

Zabronione jest wnoszenie na teren festiwalu opakowań szklanych, butelek, puszek, otwartego ognia i materiałów łatwopalnych, parasoli, narkotyków i innych substancji odurzających, niebezpiecznych narzędzi i jakiejkolwiek broni (w tym noży).

Zabronione jest także wnoszenie sprzętu nagrywającego (Dv, Dv Cam, beta i inne).