ważne informacje

ochrona festiwalu

Wynajęta przez organizatora firma ochroniarska ma za zadanie zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom festiwalu.

Prosimy o stosowanie się do instrukcji udzielanych przez ochronę festiwalu bądź organizatorów tak, aby festiwal mógł przebiegać spokojnie oraz bez niepotrzebnych problemów. Mysłowicka Policja, Policja Wojewódzka oraz inne odpowiednie służby będą zapewniać bezpieczeństwo poza terenem festiwalu, do ich instrukcji również należy bezwzględnie się stosować.


Zadania oraz uprawnienia ochrony:

 

W razie jakichkolwiek problemów z ochroną prosimy kontaktować się z organizatorami.