ważne informacje

mysłowice

Dodatkowe informacje o Mysłowicach:

Mysłowice to miasto położone w południowo-zachodniej Polsce, w województwie śląskim, w centrum Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, będącego jednym z najważniejszych ośrodków kulturalnych, naukowych i gospodarczych w kraju.

Miasto obecnie podzielone jest na szesnaście dzielnic: Bończyk, Brzezinka, Brzęczkowice, Ćmok, Dziećkowice, Janów miejski, Kosztowy, Krasowy, Larysz, Ławki, Morgi, Piasek, Słupna, Stare miasto, Śródmieście, Wesoła.

Herb Mysłowic to, jak zatwierdziło ministerstwo spraw wewnętrznych Rzeczpospolitej Polskiej w 1937 roku, w polu błękitnym głowa św. Jana Chrzciciela z zamkniętymi oczyma, z włosami czarnymi i takim zarostem pełnym, twarz barwy naturalnej.

Najprawdopodobniej osada Mysłowice została założona w XII wieku, jednak samo osadnictwo na terenie Mysłowic mogło być oczywiście znacznie wcześniejsze. Pierwsza historyczna wzmianka o osadzie pochodzi z 1241 roku, jest nią notatka w Rocznikach Statystycznych o spaleniu miasteczka Mysłowice przez Tatarów, a później, w 1301 roku, pojawia się informacja o istnieniu w Mysłowicach rynku. Przez kilka stuleci Mysłowice były maleńkim miastem o właściwie wiejskim charakterze. Pierwsza szczegółowa mapa Mysłowic, sporządzona w 1590 roku, pokazuje je jako miasteczko o typowo średniowiecznym układzie zabudowań - z podłużnym targowym rynkiem i położonym przy jednej z dochodzących do niego uliczek kościołem parafialnym i traktem komunikacyjnym prowadzącymi poprzez dwie przeciwległe bramy. Do 1855 roku wszystkie budynki przy mysłowickim rynku, poza kościołem, były drewniane. Wtedy Mysłowice nie miały większego znaczenia w regionie, ponieważ ważne szlaki handlowe omijały miasto, więc w 1808 roku odebrano im prawa miejskie, które przywrócono dopiero po 50 latach. Znaczny wpływ na stan miasta też pożary, epidemie, częste przemarsze wojsk w czasie wielu wojen w obszarze granicznym. Małe i rolnicze średniowieczne Mysłowice ożywiały organizowane na rynku targi i jarmarki, które miały jednak jedynie lokalny charakter i polegały na wymianie z okolicznymi wsiami płodów rolnych i wyrobów nielicznych rzemieślników. Mysłowice jako miasto leżące na historycznej granicy Śląska często zmieniały przynależność państwową, będąc w granicach Polski, Czech, Prus, Niemiec Hitlerowskich, a nawet pod panowaniem wojsk francuskich.

Granicę miasta zawsze najwyraźniej zaznaczała rzeka Przemsza. Ona też stała się miejscem historycznie znaczącym, a to za sprawą zbiegu granic trzech państw, które w XVIII wieku dokonały rozbiorów Polski. Miejsce połączenia się Czarnej i Białej Przemszy do dzisiaj zwane jest Trójkątem Trzech Cesarzy, gdy w 1846 roku zbiegły się tu granice Rosji, Austrii i Prus.

Układ Starego Miasta jest typowy dla lokacji średniowiecznych: prostokątny rynek, z którego wybiegają cztery ulice, przy czym główny trakt komunikacyjny prowadził poprzez dwie przeciwległe bramy. W przypadku Mysłowic były to Brama Krakowska i Brama Bytomska. W środkowej części rynku postawiono fontannę z postacią świętego Jana Chrzciciela według opisu Ewangelii świętego Mateusza przyodzianego w sierść wielbłądzią.

Rynek jest połączony z Placem Wolności ulicą Grunwaldzką. Po remoncie deptak stał się jedną z wizytówek miasta.

Ulica Kacza również zalicza się do ścisłego historycznego centrum miasta, większość budynków jednak nie zachowała się w swym pierwotnym stanie. Wyjątek stanowi budynek mieszkalny z przełomu XIX i XX wieku u wylotu ulicy Kaczej z rynku.

W 1745 roku w okolicach mostu na Przemszy powstała kapliczka, której fundatorem jest rodzina Jarlików. W 1928 roku, gdy wybudowano nowy most na Przemszy, kapliczka została przeniesiona na ulicę Modrzejowską. nową kaplicę 3 maja 1929 roku poświęcił miejscowy proboszcz. Kilka lat temu ponownie przeniesiono kapliczkę na jej pierwotne miejsce. Dziś jest pięknie wyeksponowanym symbolem miasta.

W Mysłowicach istnieje Centralne Muzeum Pożarnictwa. Powstało ono 14 września 1975 roku. Muzeum gromadzi, opracowuje i eksponuje zbiory ilustrujące dzieje polskich straży pożarnych od średniowiecza po czasy współczesne. Pokazuje społeczeństwu, a zwłaszcza młodzieży, rozwój techniki pożarniczej, dzięki której na przestrzeni wieków walka z pożarem stawała się coraz bardziej skuteczna.

Integralną częścią Muzeum jest dział Historii Miasta Mysłowice, w którym prezentowane są zbiory obrazujące wielowiekowe dzieje miasta. Zgromadzono tu dokumenty rady miejskiej, sztandary cechów rzemieślniczych, dawne fotografie i pocztówki z widokiem miasta, sprzęty z wyposażenia mieszkań, a także pamiątki związane z walką Mysłowiczan o przyłączenie po I wojnie światowej Górnego Śląska do Polski.