ważne informacje

identyfikacja uczestników festiwalu

Każdy uczestnik po okazaniu ważnego biletu otrzyma opaskę identyfikacyjną. Uczestnik ma obowiązek założyć opaskę na prawy lub lewy nadgarstek przed wejściem na teren festiwalu.

Identyfikacja jest niezbędna w przypadku, gdy uczestnik będzie wychodził poza teren festiwalu oraz poruszał się pomiędzy scenami. Jeśli w razie kontroli uczestnik nie będzie w stanie okazać swojej opaski identyfikacyjnej, zostanie wyprowadzony poza teren festiwalu.

Za zgubienie, zniszczenie bądź kradzież opaski identyfikacyjnej odpowiedzialny jest uczestnik, nie organizatorzy.