ważne informacje

fotografowanie i video

Tylko upoważnieni dziennikarze i fotografowie mają możliwość robienia zdjęć podczas trwania festiwalu.
Nagrywanie video, bądź innego formatu (Dv, Dv Cam, beta i inne) jest zabronione poza osobami posiadającymi odpowiednie pozwolenia (akredytacje).

Wejście na teren festiwalu stanowi jednocześnie wyrażenie zgody, aby zdjęcia, bądź jakiekolwiek inne nagrania wykonane podczas trwania festiwalu zawierające wizerunek osób przebywających na terenie festiwalu, mogły zostać poddane obróbce technicznej i wykorzystywane w celach promocyjnych festiwalu.