ważne informacje

drogi ewakuacyjne

W sytuacji kryzysowej i wymagającej szybkiego opuszczenia terenu festiwalu, prosimy uczestników o zachowanie spokoju i stosowanie się do instrukcji wydawanych przez ochronę, organizatorów oraz inne służby.

Proszę kierować się do wyjść ewakuacyjnych, do których będą prowadziły oznaczenia – patrz mapka.